top of page
Tropiske Blade

Om mig

Jeg er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet i 2018, er medlem af Dansk Psykolog Forening og autoriseret af psykolognævnet. Jeg har arbejdet med terapi som selvstændig psykolog, siden jeg blev færdig med uddannelsen.

Det er vigtigt for mig at opretholde et højt fagligt niveau, og derfor deltager jeg løbende i kurser og supervision. 

Jeg laver samtaleterapi, fordi jeg dårligt kan forestille mig et mere meningsfyldt arbejde, end at støtte andre mennesker på deres vej mod større livsglæde, nærvær og mening. Jeg ved af egen erfaring hvor stor en forskel, det kan gøre at modtage terapi i trygge rammer og af en psykolog, som man er tryg ved og har tillid til.  

Derfor har jeg også stort fokus på at møde dig i øjenhøjde som det menneske, du er. Det er enormt vigtigt, at du kan føle dig tryg og tilpas i relationen til mig.

I terapirummet er jeg ikke en ekspert, som sidder med alle svarene, men i stedet en rejsekammerat, som du kan støtte dig til og være nysgerrig sammen med. Sammen tilrettelægger vi terapien, så den passer til lige netop dig og de udfordringer, du ønsker hjælp til. 

Metodemæssigt arbejder jeg med udgangspunkt i kognitiv terapis 3. bølge, hvor jeg særligt er inspireret af compassionfokuseret terapi (CFT). CFT er en evidensbaseret metode, som har vist sig effektiv til behandling af mange psykiske problemstillinger. 

Du kan læse mere om mit metodemæssige ståsted her

Jeg har erfaring med behandling af en bred vifte af problematikker - blandt andet stress, kriser, selvværdsproblematikker, sorg, depression og angst.

Jeg tilbyder altid en gratis forsamtale af 30 minutters varighed til alle nye klienter.

PXL_20231017_150137569~4_edited.jpg
bottom of page